Teal Swan – Co je láska?

Přepis videa:

Zdravím vás. Tuto otázku zodpovím jednou větou. Poté po zbytek epizody vysvětlím, co ta věta znamená. Co je láska? Láska znamená něco brát jako součást vás samých. Když něco milujete, přitahujete to k sobě a zahrnujete to jako sami sebe. Je to více prožitek, než aby to byl koncept. Je to energetický pohyb směrem k jednotě. Opačná vibrace lásky je strach. Strachovat se znamená něco od sebe vytlačovat, nezahrnovat to do sebe. Nevnímáte to jako svou část, namísto toho to od sebe vytlačujete. Jednota představuje nejvyšší pravdu.

Můžete se dívat na židli, psa, sebe v zrcadle, svého nejlepšího přítele nebo strom a myslet si, že to vše je od vás oddělené, ale skutečností je, že to vše je projevem stejné energie. Ta kolektivní energie má vědomí. Tohle vědomí nazýváme Bůh nebo zdroj. Nicméně ve vědomí byla myšlenka. Tou myšlenkou bylo „Já“. Ta myšlenka byla: „Definovat“. Ta myšlenka byla něco jako rakovina. Jakmile vznikla, způsobila v jednotě rozdělení. Protože nemůžete vnímat „Já“, aniž byste dali vzniku konceptu „ostatní“.

Tohle byl zrod ego, zrod vztahu, zrod připoutanosti. Jednotné vědomí se jako buňka začalo dělit a dělit. Tyto fragmenty v jednotě se dělily až do takové míry, že vědomí těch fragmentů přišlo o uvědomění si celku. Jste jedním takovým fragmentem v jednotě, který přišel o povědomí celku. Stejně jako židle, na které sedíte, jako taxi na ulici, jako strom venku. Jeden z těchto fragmentů se občas pozitivně rozpozná v druhém fragmentu, což způsobuje přitažlivost. Rozpoznají se navzájem jako jeden. Tomu říkáme láska.

Oddělení je iluze. Nicméně v našem fyzickém životě s naší 3D myslí rádi vnímáme iluzi jako oddělenou od reality. Ale iluze je součástí reality. Pamatujte, že součástí vesmíru  jednoty je i iluze. Z toho důvodu můžeme strach nazvat iluzí ve zdrojovém vědomí, jehož skutečností je láska. Proč je láska skutečností zdroje nebo boha? Proč je láska synonymem pro zdroj nebo boha? Protože neexistuje nic, co není zdrojem nebo bohem. Milovat znamená něco brát jako součást sebe. V existenci není nic, co není součástí zdroje nebo boha. Proto zdroj nebo bůh je synonymem pro lásku. Jinými slovy nic nelze vyloučit ze zdroje nebo boha a tudíž automaticky vše vnímá jako sebe. Sledujte svou energii, když máte myšlenky jako: „Nemám rád… nenávidím… bojím se…“ Nebo i když negativně odsuzujete.

Jde o stejný energetický pohyb. Jde o vytlačování. Nemůžete něco od sebe vytlačit, aniž byste se udělali osamělými, aniž byste se udělali oddělenými. Tohle odporuje lásce. Způsobuje to bolest. V tomto vesmíru ve skutečnosti existuje jedna bolest. To je bolest oddělení. A existuje zde jedna forma štěstí. Ta forma štěstí je jednota. Pokud cítíte jakoukoliv bolest, znamená to, že v této chvíli se od něčeho cítíte oddělení.

Kdykoliv se cítíte šťastní, znamená to, že v dané chvíli s něčím cítíte sjednocení. Když ve vztahu cítíme bolest, vždy to značí přítomnost strachu. Proč se cítíme oddělení. Kdykoliv se takto cítíme, můžeme ten strach odhalit. Když jsem v jakékoliv bolesti, musím se zeptat: Jakou svou část se snažím vytlačit? Obvykle v reakci na něco vnějšího, co tu stránku probudilo. Je to ta moje stránka, která o zbytku mě pochybuje? Je to stránka, která se cítí tak bezmocně a odděleně od druhých, že cítí vztek? Je to moje stránka, která má pocit, že není dostatečně dobrá? Mohu tu stránku přijmout jako svou část? Mohu ji přitáhnout blíže? Tohle je radikální sebeláska.

Vesmír je odrazem jednotlivých „já“. Když si namísto toho tyto své stránky, které vytlačujeme, přitáhneme blíže k sobě, vytváří to nejen jednotu v nás samých, ale protože svět je zrcadlo, vytváří to jednotu i ve vnějším světě. Nemůžeme milovat svou stránku, kterou vytlačujeme, aniž bychom současně milovali to, co v nás vyvolává nutkání tu stránku vytlačit pryč. Například válka ve vás probouzí stránku, která se cítí bezmocně.

Chcete od té své části pryč, ale když ji přijmete jako sebe, to váš odpor k válce uvolní a to skončí válku, protože samotná válka je odpor. Nebo si představme, že někdo ve vašem životě je „úspěšnější“ než vy. Jen tím, že budete v přítomnosti té osoby, to ve vás automaticky probudí vaše dvě stránky. První je vaše stránka, která má pocit, že nikdy není dost dobrá. Druhá je ta vaše stránka, která vám říká, že nejste dost dobří, snaží se vás udělat dost dobrými. Je to ta, která je kritická. Ta vnější osoba vám bude zrcadlit obě stránky, které máte v sobě, které se zoufale od sebe snažíte vytlačit. Zrcadlí vám trhlinu. Dva fragmety uvnitř vás, které stojí naproti sobě.

Red heart tree

Uvědoměním, že oba fragmenty potřebují být milovány, cítit blízkost, stane se možné si to představit, a tímto je milujete, a díky tomu milujete tu vnější osobu, která vám ty stránky zrcadlila. Naplňte potřebu nesjednoceného já. To je jakákoliv vaše vnitřní stránka nebo jakákoliv vnější stránka světa, kterou od sebe tlačíte pryč. Co ta stránka potřebuje, aby se dostala blíže k vám? Nebo blíže k celku? Tohle je vaše práce ve světě. Jedna z nejsnazších praktik v souvislosti s láskou je hledat „podobnosti“. Když nepraktikujeme lásku, naše mysl neustále hledá rozdíly mezi námi a ostatními. Neustále vás odděluje od všeho a všech. Protilátkou je hledat podobnosti.

Jak jsem stejná jako tato věc ve světě? Zejména ty věci, které od sebe vytlačuji? Jakou vaši stránku ostatní lidé a věci ztělesňují? Vy jako singularita nemůžete něco současně milovat a nenávidět. Je jen možné, že jedna vaše část něco nenávidí a jiná vaše část něco miluje. Ale jak vidíte, vy sami musíte být ve stavu nesjednocení, abyste něco mohli milovat a nenávidět „současně“.

Pokud chcete být milováni, měli byste vědět, že jedna z největších, ne-li ta největší překážka k tomu být milováni, je neautenticita. Ve stavu neautenticity ani nenabízíte svou pravdu někomu druhému, aby ji mohl přijmout jako svou část. Svou neautenticitou se udržujete oddělení. Ani druhým nedáváte příležitost vás milovat. Srdce vesmíru je zlomené do různých věcí a lidí. Nemůžete nemít zlomené srdce jako individuální „já“, které je oddělené od ostatních věcí. Naší prací je svou láskou to zlomené srdce vrátit do úplnosti.

Když cokoliv milujeme, včetně své stránky, protože jsme součástí boha nebo zdroje, jsme část boha nebo zdroje, která se vrací ze stavu nesjednocení do stavu sjednocení, do jednoty. Co se týče toho, čeho se bojíte, a co nenávidíte, je třeba si klást novou otázku: Jak můžu tohle nemilovat? Jak můžu tohle nemilovat? Jednota představuje nejvyšší pravdu tohoto vesmíru. To znamená, že nezáleží na tom, jestli něco máte rádi nebo ne, je to vaší součástí. Nemůžete něco nemilovat, protože, ať se vám to líbí, nebo ne, je to vaší součástí.

Praktikujte umění sjednocování. Praktikujte umění jednoty. Praktikujte umění lásky. To vše jsou různá slova pro to stejné. Své stránky, zejména ty, které vytlačujete, přijměte jako svou součást. Přeji hezký týden.

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Přispějte na překlady

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Oceňuji vaše rozhodnutí přispět na překlady a chod stránek.

Jakmile vyplníte jméno a email a níže kliknete na "Přispějte nyní", přijde vám email s informacemi o platbě.

Děkuji.

Váš dar celkem: 100Kč

Sdílet:

Komentář

There is no comment on this post. Be the first one.

Zanechat komentář