O Teal Swan

Hlavním cílem Teal Swan je inspirovat lidi k autenticitě. Pomáhá lidem, aby si dovolili projevovat emoce, které byly kvůli rodině či společnosti neakceptovatelné a potlačované. Ukazuje také, jak se tyto skryté emoce a vlastnosti zrcadlí v negativních vzorcích chování, které se pak opakovaně projevují v nevítaných životních situacích.

Zaměřuje se na metody a postupy, které lidem znovu ukáží cestu, jak své emoce přijmout a získat vědomou kontrolu nad svým životem. A to bez dalšícho strachu, potlačování či vyhýbání se projevu těchto emocí. Inspiruje lidi k lepšímu sebe-poznání, sebe-projevování, rovnováze a plnohodnotnému životu ve vztazích, financích i hojnosti.
Umožněte si cítit vše, co cítíte, potlačováním emocí vzniká nejvíce utrpení.
– Teal Swan
Teal Swan
Teal Swan se narodila v roce 1984 v Santa Fe (Nové Mexiko). Již během prvních let jejího života bylo jasné, že na Zemi přišla s aktivovanými mimosmyslovými schopnostmi jako: jasnovidění, jasnocítění, jasnoslyšení. Uměla manipulovat s elektromagnetickými poli a dokázala komunikovat s myšlenkovými formami. Narozdíl od jiných dětí se u ní s věkem tyto schopnosti neztrácely.

Její rodiče se živili jako průvodci v divočině (Wilderness Rangers). Získali práci v národním parku Wasatch-Cache v Utahu. V té době si bohužel vůbec neuvědomovali, do jak nábožensky vypjatého prostředí se přestěhovali. Zvěst o schopnostech malé Teal se velice rychle rozšířila a její rodiče upadli v nemilost v rámci místní komunity. Někteří se jich dokonce báli. Teal byla kvůli svým schopnostem zavlečena do místní náboženské sekty. Rodiče neměli o ničem ani ponětí. Stalo se to díky rodinnému známému, ve kterého měli bezmeznou důvěru. V této sektě byla Teal 13 let rituálně mučena a mentálně programována.

Když jí bylo 19 let, podařilo se jí utéci. Od té doby působí jako duchovní “katalyzátor”. Pomáhá druhým lidem rozvzpomenout si na energeticky propojenou JEDNOTU našeho vesmíru. Najít blaženost i ve zdánlivě naprosto extrémních podmínkách.
Teal Swan

Teal Swan jej vlastnými slovami

Otázka: “Počul som, že vďaka svojmu mimozmyslovému vnímaniu vidíš inak ako väčšina ľudí. Ako teda a čo vidíš inak, ako my ostatní?”

Teal: ”Samozrejme, že je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku, pretože mám len veľmi malú predstavu o tom, ako vidia ostatní ľudia. Aj v tom je krása individuálneho vnímania. Ty a ja môžeme nazývať rovnakú farbu žltou, aj keď v skutočnosti vidíme úplne odlišné farby, ale nazývame ich tým istým menom. To, že iní ľudia nevidia tie isté veci, ako ja, som nevedela, až kým som nezačala chodiť na základnú školu. Moji rodičia sa zľakli mojej hypercitlivosti a zobrali ma k lekárom. Lenže lekári nepovažovali moje mimozmyslové vnímanie za talent, vnímali ho ako poruchu. Diagnostikovali mi poruchu zmyslovej integrácie (prehnanú citlivosť vnímania a poruchu zmyslovej modulácie). Až vo veku 24 rokov som o tom začala hovoriť s ľuďmi, aby som konečne zistila, čo je odlišné na tom, ako vnímam ja, od toho, ako/čo vnímajú ostatní ľudia. Tu je, (podľa môjho vedomia), čo vnímam ja, čo sa líši od toho, ako vnímajú ostatní:

1. Vidím všetko, čo je, nie ako pevný objekt, ale ako „vibráciu“. Rozkmit a frekvenciu energie vnímam ako to, čo určuje ako (v akej forme) sa tá energia prejaví. Všetko vo vesmíre je vytvorené z pohybujúcej sa energie (čo ja nazývam vibráciou). A všetko, čo vibruje, dodáva, alebo poskytuje informáciu. Táto „vibrácia“ je to, čo určuje, v akej forme sa energia prejaví. Fyzické veci sú len prejavom, takže pevné objekty sú viac alebo menej predstava, ktorú ja nemám. 

2. Vidím Auru, čo sú vlastne myšlienkové formy vysielajúce a prijímajúce informácie od a k fyzickej štruktúre, ku ktorej sú priradené (ako napríklad telo). V mojom vnímaní aura vytvára tvary, farby, štruktúru, odtiene zvuky, vzory a vydáva svetlo. Hociktorá, alebo všetky z týchto charakteristík aury mi poskytujú cenné informácie o fyzickej osobe alebo veci, s ktorou sa aura spája. Niekedy mi dokážu poskytnúť skoro kompletnú informáciu o tom, kto ste. Aura reaguje na myšlienku a mení svoju charakteristiku, aby sa dostala do súladu s tou myšlienkou. Tiež je veľmi prístupná interakcii, takže môžem použiť moje vlastné energetické pole na manipuláciu energetických polí iných, aby som im pomohla vyliečiť sa (tak, ako sú to robia napr. Reiki liečitelia). Dokážem cítiť energetické polia tak ľahko, ako väčšina ľudí vníma vodu.

3. Vidím myšlienkové formy. To sú myšlienky, ktoré obsahujú dostatok vlastnej energie na to, aby sa stali zoskupením, tvarom alebo vzhľadom a môžu sa manifestovať pohybujúcim sa spôsobom. Tradične rozlišujeme tri typy myšlienkových foriem: 1) Energia, ktorá na seba zoberie podobu mysliaceho, 2) Energia, ktorá na seba zoberie podobu fyzického objektu a 3) Energia, ktorá na seba zoberie svoju vlastnú podobu, vyjadrujúcu svoje vlastnosti v záležitosti, ktorú k sebe priťahuje. Takže, dokážem vidieť a spájať sa a komunikovať s „Entitami“ (ktoré nazývate duchovia), „Sprievodcovia a „Anjeli“. Kvôli tejto schopnosti sa dokážem a aj som sa správala ako „médium“.

4. Vidím životné cesty. To v podstate znamená, že vidím budúcnosť. Ale budúcnosť nie je rozhodnutá. Čo vidím, je výsledok, ktorý odráža súčasný stav (ktorý sa ale často nemení, pretože myšlienkové vzory máme zabehnuté). Informácia prítomná v energii v jej potenciálnom stave sa vyjadruje na základe myšlienky/zámeru, ktorý je predpokladom k fyzickej štruktúre. Takže, ak by osoba bola schopná zmeniť svoje myšlienky, jej fyzická realita by sa zmenila tiež a takisto aj jej budúcnosť. Vďaka tejto schopnosti často vidím a cítim aj kolektívnu budúcnosť. Mávam prorocké vízie a sny. V minulosti som s tým mala problémy, viedlo to až do bodu, kedy som mávala záchvaty v dňoch vedúcich k prírodným katastrofám, katastrofám spôsobených ľuďmi alebo vojnám.

5. Mám hypercitlivý sluch. Počujem, ako sa hýbu tektonické dosky. Určite viete, že gravitácia mesiaca k sebe priťahuje morské prúdy. Čo si ľudia neuvedomujú je, že gravitácia mesiaca ovplyvňuje všetko, nielen vodu. Nenávidím zvuk bavlnených klbiek (zvuk, ktorý si myslím, že veľa ľudí nepočuje). Hovor ľudí v iných miestnostiach, ktorý by mnohí nepočuli, ja počujem. Môj sluch je schopný zachytiť extrémne vysoké frekvencie myšlienkových foriem, takže mám jasno-sluchosť. Inými slovami, počujem aj myšlienkové formy.

6. Nevidím negatívny priestor (ktorý mnohí ľudia nazývajú vzduchom). Namiesto toho mi všetko vyzerá ako energia bez voľného priestoru medzi ňou. Každé energetické pole sa mieša s každým ďalším energetickým poľom vytvárajúc obrovskú existenciu spolu-bytia. Vďaka tomu vnímam, ako všetko, čo je, ovplyvňuje všetko ostatné, čo je. Metaforicky povedané, kamienok hodený do tohoto energického poľa všetkého by vytvoril vlnky, ktoré by ovplyvnili celé pole. Jediný dôvod, prečo to ľudské bytosti zriedkavo vedome vnímajú týmto spôsobom je preto, že ich zmyslové orgány (ako zrak, chuť a čuch) im sprostredkovávajú dojem objektov, ktoré sú pevné a majú hranice, deliace ich od ostatných vecí.

7. Pre väčšinu ľudí je koža tou hranicou, kde končí telo. Pre mňa je koža len určitý bod hustoty medzi energiou, ktorá tvorí človeka. Ja vidím aj to, čo je pod kožou. Takže, keď sa stretnem s človekom, dokážem vidieť jeho kosti, orgány, nervy, cievy a podobne. Tiež vidím energetické kanály vnútri tela (ktoré niektorí označujú ako čakry a meridiány). Takže vidím, kde energia osoby neprúdi voľne a aké fyzické choroby má. Tiež často vidím vibráciu, ktorá vedie k tomu „PREČO“ má osoba určitý energetický blok alebo fyzickú chorobu.

8. Pretože reálne vidím vibrácie, mám schopnosť prijímať vnemy od fyzického objektu, ako je napríklad minulosť objektu, alebo emócie s ňou spojené. V mojom vnímaní sa táto schopnosť najčastejšie prejavuje ako obrazy, ktoré dostávam od objektu a emócie, ktoré cítim priamo ako výsledok vibrácie, ktorú pochytím od objektu.

9. Ľahko a okamžite astrálne cestujem. S tým, že sa mi to dialo spontánne, som v minulosti mávala problémy. Najprv som to nevedela ovládať. „Astrálne cestovať“ je akt vedomého alebo nevedomého posunu vedomia od vnímania fyzického k nefyzickému, ktoré nie je limitované časom a priestorom. Vďaka tomuto dokážem niekedy vidieť veci mimo dosahu, kde som.
Mám otvorené a vedomé spojenie s mojím vyšším ja. Nestratila som vedomie tohoto spojenia a schopnosti komunikovať s ním v detstve (ani keď som si zvolila ignorovať to). Vďaka tomuto som nestratila spomienky na to, čo BOLO predtým, ako som prišla do tohoto života a čo BUDE po smrti. Prišla som do tohto života obdarená objektívnou univerzálnou pravdou, voči ktorej je určitá subjektívna, individuálna pravda niekedy v priamom rozpore.

10. Keď si utíšim myseľ, mám prístup k Akašickým záznamom. Akašické záznamy sú súhrnom informácií o tom, čo kedy bolo a je, ktoré je vkódované v nefyzickej dimenzii existencie, tiež označovanej ako myseľ boha. Je to súhrn nekonečných informácii, ktoré môžu byť prístupne v stave vedomia podobného Zdroju, ako napríklad, keď človek medituje, astrálne cestuje, alebo je v hypnóze. Prístup k Akašickým záznamom umožňuje vševedúcnosť. To znamená, (v závislosti od môjho stavu), že mám presné vedomie o minulých životoch. Je to forma retro poznania.

11. To isté, čo vnímam u ľudí, vnímam aj u zvierat. Takže dokážem komunikovať so zvieratami a priama fyzická jazyková bariéra nestojí v ceste napojeniu alebo porozumeniu. Mám Synaesthesiu. To je stav, kedy vnem jedného zmyslu automatický vyvoláva vnem iného zmyslu. (Takže takíto ľudia môžu napríklad čísla alebo zvuky vidieť farebne, apod.)
Teal Swan