Teal Swan: Sebe-sabotáž neexistuje (Aneb jak dosáhnout vnitřního míru)

Jestli se vám líbí překlady, ZDE můžete poslat příspěvek a podpořit tak překladatele a chod stránek. Děkuji

Spousta z nás se potýká s chováním,  které nám v životě tvoří problémy, a kvůli kterým je těžké  dosáhnout našich cílů. Sebe-sabotáž je součástí  našeho života, ne? Dnes vám povím, že ne.  A řeknu vám, proč.

Nejprve si musíme uvést  příklady „sebe-sabotáže“: Máme něco dělat,  ale prokrastinujeme. Držíme se závislostí  jako přejídání nebo pití. Vědomě chceme, aby náš vztah fungoval,  ale druhou osobu odstrkujeme nebo děláme věci,  které tvoří konflikt. Vědomě chceme práci, ale na pohovoru najednou  říkáme věci, kvůli kterým nás nevezmou. Dokážete si to představit. Sebe-sabotáž jsou v podstatě  myšlenky, slova a činy, jinými slovy chování, která jdou proti vám. Jdou proti vám,  pokud jde o dosažení něčeho, co chcete.

Vzhledem k příkladům, které jsem  vám uvedla, což je jen špička ledovce, je zřejmé, že sebe-sabotáž je skutečností,  jak tedy mohu říkat, že není? Pokud jste tak předtím neudělali, musíte si nyní tohle video pozastavit, a než se podíváte na zbytek,  protože chci, abyste se k němu vrátili, chci, abyste se podívali  na video, které se jmenuje: „Fragmentace – světová choroba“ Vědomí se může rozdělit. I když se vnímáte  jako jedna osoba, protože si říkáte jedním jménem,  pravdou je, že jste spíše shluk částí neboli osobností. Jsme jako mozaika  nebo vitrážové okno. Naše míra vnitřního utrpení  je míra harmonie nebo jejího nedostatku mezi těmito vnitřními částmi. Pokud zažíváte sebe-sabotáž, stojí za  tím to, že ne všechny vaše vnitřní části souhlasí s vašimi vědomými touhami. Jedna nebo více částí odporují části,  která obsahuje vaše vědomé touhy.

Tvrdím tady odvážnou věc, kterou  jsem naprosto schopná podpořit. Protože tím myslím následující. Pokud zažíváte  jakoukoliv „sebe-sabotáž“, ve skutečnosti jedna  nebo více částí uvnitř vás si myslí, že tím, že půjdete směrem,  kterým vědomě chcete jít, je ve skutečnosti cesta ke zkáze. To znamená, že nic takového jako  vnitřní sabotér a tyran neexistuje. Jakékoliv tyto odporující části si odporují,  protože si myslí, že je to ve vašem zájmu. Pochopitelně, když si něco myslí,  že je ve vašem zájmu něco udělat, nebo si myslí, že vám zachraňuje  život tím, že vám v něčem bude bránit, nemůžeme říct,  že jde proti vám, že?

Je důležité, abychom pochopili,  že tato dynamika probíhá, abychom s ní mohli něco udělat. Abyste to více pochopili,  uvedu vám více příkladů. Máme něco dělat, ale prokrastinujeme. Jedna  naše část, se kterou se vědomě ztotožňujeme, se rozhodla něco udělat, zatímco druhá  část si myslí, že dělat tu věc povede k nepohodlí a nějaké bolesti. Tudíž se  vás snaží před tou bolestí chránit tím,  že vám bude bránit v tom, to dělat.

Držíme se závislostí  jako přejídání nebo pití. V tomto příkladu jedna část,  se kterou se vědomě ztotožňujeme, se rozhodla přestat se závislostí. Druhá část si myslí, že je nemožné  dosáhnout života, který chcete, tak si myslí, že zbavení se závislosti způsobí,  že budete zažívat peklo, o samotě, a budete muset v bolesti  toho utrpení být permanentně. Byla by raději, abyste ji necítili. Vědomě chceme, aby vztah fungoval,  ale druhou osobu odstrkujeme, nebo děláme věci,  které ve vztahu tvoří konflikt.

V tomto příkladu jeden fragment nebo  část, se kterou se ztotožňujeme, se rozhodla být ve vztahu  a tak, aby fungoval. Jiná část ví, že vztahy byly  v minulosti tak bolestivé, a že zůstala opuštěná a tudíž si  myslí, že opuštění je nevyhnutelné, tak se vás snaží zachránit před  bolestí připoutání se k něčemu,  co nevyhnutelně ztratíte. Vědomě chcete práci, ale na pohovoru  najednou říkáte věci, kvůli kterým vás nevezmou.

Tady jedna vaše část se rozhodla,  že je skvělý nápad v té práci pracovat, a jiná část si myslí, že tu práci  byste vůbec neměli dělat. Je to opak vaší autentické podstaty,  a život tudíž bude namáhavý, pokud tu práci přijmete. Sebe-nenávist musí být  samozřejmě výjimkou pravidla, že?  Zamyslete se znovu. Když objevíte části, které cítí  sebe-nenávist, zjistíte, že člověk se vnitřně ztotožňuje  se svým vnějším tyranem.

Jedna část si myslí, že nenávistí  a trestáním a snahou o to změnit jinou část, chrání toho člověka před nenávistí, neuznáním  a zahanbováním a trestáním zvenku od jiného člověka. Tím se snaží získat člověku lásku zvenku,  kterou tak zoufale potřebuje. Všimli jste si, co všechny tyto a jakékoliv  příklady „sebe-sabotáže“ mají společného? Dvě nebo potenciálně více  částí si naprosto odporují.

Protože jedna si myslí,  že tento směr je to nejlepší, zatímco druhá si myslí, že ten  stejný směr je cestou ke zkáze. Musíme to pochopit, abychom mezi těmi  dvěma částmi vytvořili nějaký soulad. Nemůžeme k té části, která je „sabotérem“,  přistupovat, jakoby nechtěla pro nás to nejlepší, jakoby byla naším nepřítelem,  protože není. Jedině když plně pochopíme, že tyto  části jednají na základě sebezáchovy, můžeme udělat cokoliv, abychom  napravili tento náš vnitřní rozpor. Jedna z nejlepších metod ke zkoumání  těchto částí je ta, kdy si zavřeme oči, požádáme, abychom uviděli svou část,  která odporuje naší vědomé touze.

Řekněme, že vás čeká  pracovní pohovor. Všechny pohovory sabotujete… Požádejte, abyste viděli svou část, která na pohovorech selhává. Jak své oči zavřete, chci, abyste  vnitřním zrakem tu část viděli. Nechte, ať se vám objeví.  Jak vypadá? Co potřebuje? Jaké má motivy, že to dělá? Požádejte tuto svou část co nejvíce otázek,  jako byste soucitně vyslýchali druhou osobu. A prozkoumejte vztah té části  k ostatním částem. Například: Budete mluvit s částí, která  sabotuje pohovory a zeptáte se: Co si myslíš o části, která tu  práci vážně chce? Popřípadě se můžeme odpoutat  od perspektivy, že tu věc chceme.

Odpoutáme se od té své části  a rozhodneme se se kompletně stát jedině tou svojí částí, která nechce tu věc,  kterou si myslíme, že chceme. Je to, jako bychom  channelovali jen tu svou část, která tím směrem nechce jít. Jen toho vnitřního „sabotéra“. Tímto způsobím umožníte vědomí  jen té části, aby převzalo vaše tělo. Jakoby ve vás byla jiná osoba a vy byste  se plně ponořili jen do její perspektivy. Můžete si vnitřně říct a tak si stanovit záměr: „Přijímám, že se stanu  svojí částí, která____“ Např.: „Přijímám, že se stanu svojí  částí, která chodí pozdě,“ nebo: „Přijímám, že se stanu svojí  částí, která chce nadále pít.“

Pak se odevzdáme a umožníme, aby  energie té části zaplnila prostor v našem těle. Pak můžeme psát jako ta část,  ale v první osobě. Budete psát,  jako byste byli ta část. Nechci, abyste moc  mysleli nad odpověďmi.  Tohle je jako takový proud vědomí. Jen umožněte té části,  aby skrze vás mohla psát. Uděláte to stejné jako  v první verzi tohoto cvičení. Ptejte se: Co chceš? Co potřebuješ?  Jaké jsou tvé motivace? Co si myslíš o dalších částech? Co nejvíce, se soucitem, si zvědomte  tuto část, kterou nyní hrajete.

Cílem je najít nějaký postup nebo něco,  co lze udělat, k dosažení řešení, aby tyto současně odporující části,  mohly jít stejným směrem, na kterém se shodnou. Jakoby se vaše vědomá mysl  stala láskyplným prostředníkem, který nalezne způsob,  aby se tyto dvě části sladily, než aby si odporovaly. Obě musí mít pocit, že dostanou,  co potřebují. Nemůžete dospět do situace, ve které by vaše části něco ztratily. Chci, abyste vůči něčemu byli otevření. Někdy, když si  umožníme prozkoumat obě tyto protichůdné části, zjistíme, že to, co jsme si mysleli,  že chceme, není to, co skutečně chceme, nebo že odlišný postup či směr  je pro nás pravdivější.

Buďte otevření myšlence,  že když tohle začnete dělat, váš směr se možná  bude muset změnit. Dospějeme konce sebe-sabotáže,  když se rozhodneme vyřešit bolest obsaženou v této části, která ji  udržuje oddělenou od ostatních. Svou představivostí můžeme  naplnit její potřeby a poté uplatnit změny, které tato  část potřebuje, ve svém životě. Také můžeme zlepšit vztah této  části k naší části, které oponuje. Tímto dosáhneme vnitřního  míru a integrace. Můžeme se vrátit  do stavu vnitřního míru.

Pokud zažíváme sebe-sabotáž,  nedůvěřujeme si. Máme pocit, jakoby nějaká  naše část byla proti nám, ale dnes vám chci říct,  že to není pravda. Pokud zažíváte jakoukoliv  formu „sebe-sabotáže“, znamená to pouze,  že tyto dvě části ve vás se nedokážou shodnout na nejlepším  postupu specificky pro vás, jaké by bylo nejlepší rozhodnutí, apod. Dělají to, protože chtějí,  co je pro vás nejlepší. A čistota toho motivu znamená, že neexistuje  nic takového, jako je sebe-sabotáž. Přeji vám hezký týden.

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Přispějte na překlady

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Oceňuji vaše rozhodnutí přispět na překlady a chod stránek.

Jakmile vyplníte jméno a email a níže kliknete na "Přispějte nyní", přijde vám email s informacemi o platbě.

Děkuji.

Váš dar celkem: 100Kč

Sdílet:

Komentář

There is no comment on this post. Be the first one.

Zanechat komentář