Teal Swan – Jak začít léčit svoji sexualitu a vztah k sexu

 

Téměř žádné jiné téma na planetě nevzbuzuje více kontroverze, studu a zmatení než sexualita. To představuje docela složitou situaci, když lidé chtějí pochopit, co je zdravá sexualita. Upřímně řečeno, nikdo se na tom vůbec neshodne. A to protože názory lidí jsou utvářeny jejich zkušenostmi, rodinou, okolím, náboženstvím a kulturou. Co pak máme sakra dělat, když chceme mít zdravý sex a zdravou sexualitu?

Nejprve musíme říct, že je velký rozdíl mezi léčením a zdravím. Zdravý znamená, že jste vyléčeni. Zdravý naznačuje, že vaše sexualita a sex jako akt samotný je odrazem vašeho dokonale integrovaného já ve stavu vašeho nejvyššího lidského potenciálu.

Jestli chceme praktikovat zdravou sexualitu, musíme se pustit představy, jak zdravá sexualita vypadá, protože tím přeskakujeme nezbytné kroky, abychom se vůbec ke zdravé sexualitě dostali. Pokud k sexualitě budeme přistupovat zvenku dovnitř namísto zevnitř ven, nikdy nezjistíme, jak pro nás konkrétně vypadá skutečně zdravá sexualita. Přístup zvenku dovnitř, který často používáme, spočívá v rozhodnutí, jak by měl vypadat zdravý sex.

Pak tuto představu máme jako nějakou laťku, které musíme dosáhnout. To není správný přístup. Je třeba k tomu přistoupit zevnitř ven. Tento přístup spočívá v tom, že podnikáme kroky směrem k tomu, co považujeme za léčivější, dokud nakonec nedorazíme k tomu, jak vypadá zdravá sexualita specificky pro nás. Je rozdíl mezi tím, mít nějaký cíl a mířit za ním, a být na cestě směrem k tomu, co je v každý okamžik léčivější, která nás nakonec k cíli zavede. Musíme se zavázat léčení sexuality, a ne upnout se na představu zdravé sexuality. Na energetické úrovni, během léčivého sexu, se v těle energie zrychlí. Mezi vaším fyzickým a nefyzickým ztělesněním dochází ke sladění.

To umožní vašim čakrám a meridiánům se otevřít, aby energie mohla volně proudit a vy mohli propojit vaše fyzické a nefyzické ztělesnění, a také se sladit a spojit s druhou osobou. Život na Zemi, samotné stvoření, je vedlejší produkt sexuální energie. Sexuální energie a početí/stvoření, jde ruku v ruce. Sex a orgasmus je spojen s obří tvůrčí energií. Otázkou je, co tvoříte? Co to znamená pro ty z vás, kteří praktikujete umění manifestování? Sexuální zaměření je jeden z nejmocnějších nástrojů manifestace. O tom více mluvím ve videu „Jak využít orgasmus k manifestaci“. To, na co se zaměřujete, zejména na úrovni pocitů, je to, co se snažíte stvořit a manifestovat do své reality. V okamžiku orgasmu ta nahromaděná energie uvolňuje velkou vlnu. Tu vlnu, tu supernovu tvůrčí energie, můžeme využít k podpoře čehokoliv, co se snažíme stvořit.

I ti nejobyčejnější lidé na planetě, kteří se nezabývají praktikováním sebeuvědomění, kteří nemají ponětí o energetické stránce života, podvědomě chápou tvůrčí energii, která se nachází za sexualitou. To je důvod, proč lidé mají fetiše. Lidé mají fetiše, protože existuje nepopiratelná souvislost mezi touhou a sexem. Skutečností je, že většina lidí si není vědoma toho, jaké jsou jejich skutečné touhy. Cítí touhu po něčem nebo někom, ale vědomě nechápou, proč mají tu konkrétní touhu. Za všemi fetiši stojí následující. Tajemství za všemi fetiši je to, že za každým fetišem je něco, co člověk chce zažít, obvykle emoční stav, který jim naprosto schází a zoufale ho chtějí zažít, to znamená vytvořit.

Ten člověk je ale přesvědčen, že ho nemůže vytvořit přímo. Fetiše lidí ukazují, co potřebují, aby se vyléčili, ukazují, co je pro někoho léčivé. Léčení se děje postupně. Je pochopitelné, že když je někdo hodně agresivní a naštvaný, není v dokonalém stavu „zdraví“, protože nezažívá radost a vnitřní klid. Je to očividné. Ale pokud se někdo nachází v bezmoci, naštvat se je naprosto nezbytné pro jeho či její postup léčení. Vlastně se k radosti a vnitřnímu míru ani nedostane, aniž by nejprve cítil ten vztek. Všichni lidé, kteří si se mnou chtějí promluvit o zdravém sexu, mají převážně otázky týkající se BDSM, jako třeba dominance a submise. Abyste pochopili, co zdravou sexualitou myslím, budu často používat příklad dominance v sexu. Podívejme se tedy na dominanci v sexu. V dominantním sexu, to co jeden člověk potřebuje, aby se vyléčil, protože se cítil bezmocně, je být schopen být během sexu v kontrolující a dominantní pozici. Je běžné, že druhá osoba, která se dobrovolně účastní takového sexu v submisivní roli, byla během svého života přespříliš za vše zodpovědná.

Cítila tlak vedení, tlak toho, že musí věci zvládnout sama, a to tak extrémně, že je pro ni obrovskou úlevou a potřebou, být schopna se pustit všech zodpovědností, a aby ji někdo v podstatě komandoval. Pokud se tito dva lidé budou účastnit v tomto vědomém aktu sexuální dominance a submise, pro obě strany je to ve skutečnosti léčivé. Ti z nás, kteří se zajímáme o tento celý duchovní svět, chápeme, že tato mocenská hra pochází z ega. Pochází z potřeby věci kontrolovat.

My jsme z ega udělali nepřítele, a tak na někoho, kdo potřebuje dominantní sex, se díváme s postojem: To není úplně zdravé. Stejně tak, jako bychom se dívali na někoho naštvaného. Musíme na to pohlížet z hlediska toho, že je to ve skutečnosti léčivé, a tudíž pro ně nezbytný krok, aby se posunuli do zdravého prostoru. A o tom stavu není nic špatného nebo méněcenného. O nic víc, než že by bylo něco špatně na tom, že nejprve se plazíte a až pak běháte. Teď když chápete tohle, podívejme se pořádně na to, o čem je vlastně léčení sexuality. 1. Léčení sexuality je právě tohle… je to léčení. Vyléčit se, znamená zažít opak. Abyste tento koncept plně pochopili, podívejte se na mé video: „Co je léčení?“ Léčení sexuality nás přivede blíže k integraci namísto dál od ní. A proto léčivá sexualita bude pro každého vypadat jinak. Pro jednoho člověka může být léčivé zažít dominantní sex, pro druhého to může být opak léčení. Musíme si být vědomi, jestli je pro nás konkrétně něco léčivé nebo škodlivé. Ke zjištění toho, co je léčivé, se musíme pustit představy, jaký typ sexu bychom měli mít.

Tyto standardy vychází z představy, že je něco špatné a správné. Něco k našemu hodnocení špatného a správného… velmi vzácně vychází z autentického hodnocení, co je pro nás osobně správné a v souladu. Mnohem častěji… a tím myslím většinou… tohle hodnocení vychází z toho, že jsme byli ovlivněni různými lidmi, okolnostmi, kulturami, vším, čímž jsme dospěli představy o tom, co je správné a špatné, která ani pro nás není pravdivá. Naše sexualita musí vycházet z našeho unikátního, autentického bytí. 2. Léčení sexuality musí být léčivé pro obě, nebo všechny strany.

To zahrnuje naše vnitřní části. Pro ty z vás, kteří jste to správně nepobrali, znamená to, že léčivá sexualita je založená na shodě. Mnoho fetišů, které nezahrnují sex založený na shodě, nemají nic společného se sexem. Souvisí s něčím jiným. Zde je příklad. Nekrofilie není ve skutečnosti o tom, mít sex s mrtvými lidmi, ale o tom, aby neexistovala žádná možnost odmítnutí. Je o tom, být kompletně a naprosto přijatý. Pro takového člověka léčení znamená, vyhledávat situace, ve kterých může být kompletně přijatý bez možnosti odmítnutí. Pro lidi, kteří jsou pedofilové, což je další nedobrovolná interakce, to není o tom, mít sex s dítětem. Je to o zoufalé potřebě se znovu napojit na vlastní nevinnost, svou podstatu, a tudíž své vnitřní dítě. Takový člověk nepotřebuje mít sex s dítětem, ale znovu se napojit na svou podstatu, nevinnost a vnitřní dítě. Léčení sexu by nemělo léčit jednu naši část, zatímco by poškozovalo naši jinou část. Uvedu příklad. Pro někoho můžou být všechny jeho části dokonale v souladu s nechráněným sexem. Což znamená žádný kondom nebo jiná opatření.

Pro jiného člověka, jedna jeho část může chtít intimitu bez kondomu, zatímco jinou část to může naprosto poškodit, když bude riskovat neplánované těhotenství nebo STD. V takovém případě jde stále o nedobrovolný sex. Část, která nedává souhlas, je ale naše vnitřní část. Bezpečný a zdravý sex týkající se věcí jako ochrana před pohlavními chorobami a těhotenstvím, je ve skutečnosti o následujícím. Musíme přijmout, že jsme sexuální bytosti. Je nám to přirozené. Nemůžeme to popírat. Sex zahrnuje mnohem více než jen samotný akt sexu. Léčení sexuality znamená, přijímat a užívat si svou sexualitu během svého života. Je důležitou součástí vašeho emočního, duševního a fyzického zdraví. Abyste svou sexualitu vyléčili, musíte čelit svým vnitřním aspektům, které sexualitě odporují, a také čelit traumatům, která vytvořila ten odpor.

Musíme si uvědomit, co v nás odporuje sexualitě a sexu. Části, které si nespojují potěšení se sexem nebo intimitu se sexem. Musíme začít ten odpor rozpouštět. K tomu jsem popsala techniku ve videu „Fragmentace – Celosvětová choroba“. Jak narazíte na tato traumata, můžete je vyřešit Completion procesem, který detailně popisuji ve své knize se stejným názvem. Musíme být také otevření představě, že pro jednoho člověka léčivý krok s ohledem na sexualitu, po všem, co jsem řekla, může být, nemít vůbec sex. Tomu tak často je, když lidé příliš často zažívali nedobrovolný sex, zejména když ta sexualita začala v dětství. Jeden ze zásadních kroků, jaký na cestě léčení sexuality takový člověk může udělat, je říct sexu ne. S tím řečeno, je to součástí léčení. Pokud svůj celý život budeme sexu a sexualitě říkat ne, ve skutečnosti se neléčíme. Jsme zaseknutí.

4. Musíme přijmout, že neexistuje žádný rozpor mezi sexualitou a spiritualitou. Sexualitou a moralitou. Sexualitou a dobrotou. To, co nám způsobuje tolik zmatení kolem sexu, je koncept studu. Musím být upřímná… spiritualita je viníkem této představy. Máme představu, že sexualita, která souvisí s fyzičností, živočišnou touhou a nutkáními, není nějakým způsobem v pořádku. Je vážně načase, skoncovat s touto představou, že musíme přesáhnout svou lidskost, svou fyzičnost, a používat spiritualitu k uniknutí od všeho, co nás dělá lidmi. To znamená, že součástí léčení sexuality, je uvědomit si, že přijetí sexuality a sexu by mělo být součástí naší duchovní cesty. 5. Experimentování. Pro většinu lidí cesta léčení sexu a sexuality není jen o hledání svých částí, které odporují sexualitě, ale také o tom, odpoutat se od omezení týkající se sexuality a sexuálních prožitků. Musíme experimentovat způsobem, který je pro nás bezpečný, a který je v souladu s našimi nejlepšími zájmy. Musíme zkoušet nové věci a také zjišťovat, co je sexuální potěšení konkrétně pro nás.

Nemusíte nezbytně zkoušet každé jídlo, které je na planetě dostupné, ale nemůžete považovat, že jste ve zdravém stavu s ohledem na jídlo, jestli jste jedli jen jeden typ jídla na planetě. 6. Musíme mít sex s druhými z prostoru lásky. Vydržte. Vím, že jak jsem tohle právě řekla, měli jste v hlavě představu milostné scény z romantických filmů. Tak to vůbec nemyslím. Milovat znamená něco brát jako součást sebe. Takto se nejlepší zájem druhé osoby stává součástí vašeho nejlepšího zájmu. Tady může skutečně dojít k léčení sexuality. K hlubšímu pochopení tohoto konceptu lásky, podívejte se na mé video „Co je láska?“ Abych použila předchozí příklad dominance v sexu, podívejme se na to takto.

Jestli miluji druhou osobu a beru její nejlepší zájmy jako část svých zájmů a jsem na její nejlepší zájmy naladěná, možná její nejlepší zájmy v tuto chvíli je být v submisivní roli. Tudíž můžu být láskyplná a pořádně ji zdominovat. Ale pokud jsem naladěná na někoho jiného a cítím, kde se nachází jejich nejlepší zájmy, a je očividné, aniž bych si do toho něco projektovala, že pro tu osobu by nebylo léčivé být v submisivní roli, nemůžu tu osobu dominovat. Musíme být dostatečně naladění, abychom nejlepší zájmy druhé osoby chápali a znali je, než abychom projektovali své představy o tom, jaké by měli být její nejlepší zájmy. Což jen vypovídá o našem záměru.

7. Musíme umožnit sexualitě a tomu, jak se v sexu chováme, se během našeho života a našich vztahů měnit a vyvíjet se. Náš sex bude naprosto jiný, když někoho potkáme poprvé a na našem desetiročním výročí. Naše sexualita, náš vztah k sexu a sex, který máme, bude úplně jiný, když jsme třeba nemluvně, a sotva si všímáme: „Já jsem holčička. To je chlapec.“ Když je nám sedm let, a začínáme si budovat první přitažlivost k opačnému pohlaví, nebo začínáme chápat, jaké jsou naše sexuální preference týkající se pohlaví. To se bude lišit, kdy nám je 17, což se bude lišit, kdy nám je 30, což se bude lišit, když nám je 60. Pokud se zavážeme k léčení sexuality, naše sexualita se bude vyvíjet a bude více v souladu s naším nejvyšším potenciálem, a bude více projevovat naše skutečné já.

Naše sexualita se stane integrovanější. Léčení sexuality je flexibilní proces a praktika… ne rigidní. Sexuální energie je tvůrčí energie, tudíž sexualita a sex je tvůrčí proces. 8. Musíme přestat dělat ze sexu a sexuality tabu. Skutečnost, že sexualita a sex je ve společnosti tabu téma, je příčinou nezdravého postoje vůči sexualitě. Společně s tím stud, který máme ohledně nahoty a tabu kolem nahoty je to stejné. Obrací nás proti sobě samotným. Dělá to naši část špatnou, ostudnou. To se musí změnit. Naše sexualita je v nesmírném nesouladu a rozkolu. To platí po celém světě. Tento rozkol, který máme ve vztahu k sexualitě, nám ubližuje duševně, emočně a fyzicky.

Ubližuje také velkým způsobem naším vztahům. Zde je jedna věc. Sex prodává. Všude, kde se podíváte, zejména v médiích, vidíte sex, sex, sex. Říká se nám, že sex vás dělá hodnotnými, musíte být sexy, sex je důležitý, sex je vše… a současně přijímáme opačný vzkaz. Přijímáme vzkaz, že naše těla, která jsou nahá, je třeba zakrýt, protože je ostudné, pokud je nějak odhalíte. Říká se nám, že sexualita je špinavá, hříšná, že vás dělá nepoctivým občanem, že vás dělá zavržencem… takto můžu pokračovat. Co s takovými smíšenými vzkazy mají lidé sakra dělat?

Všichni jsou v bezvýchodné situaci. Sex a sexualita by neměli být tabu. Ani naše nahá těla. Tabu kolem sexu vede k potlačení a potlačení vede k nevědomí. Nevědomý sex je to, co způsobuje dnes na světě skutečnou újmu. Energii nemůžete potlačovat. Nahromadí se, a pak se bude muset někde uvolnit. Pokud se ta energie projeví nevědomě, povede to k bolesti. Tohle je přesně ten důvod, proč kněží zneužívají své ministranty.

Když máte skupinu, kde se potlačuje sex, míra sexuální deviace v takové kultuře vás bude šokovat. Musíme přestat dělat ze sexu tabu. Skutečnost, že nemluvíme otevřeně a vědomě o sexu a sexualitě, je důvod veškerého tohoto zmatení a této bolesti a této nezdravé sexuality. Musím také říct, že odstranění tabu kolem sexuality také zahrnuje, abychom jako rodiče a učitelé mluvili s dětmi o sexu. abychom člověka nepoštvali proti jeho či jejímu vlastnímu tělu, sexualitě, a abychom je mohli naučit, aby přijímali tuto jejich přirozenou stránku, aniž by kolem ní zažívali bolest, a aby se mohli sexuálně rozhodovat tak, jak je s nimi konkrétně v souladu. Podtrženo sečteno… sexualita je součástí toho, kým jste. Je načase, abyste ji začali přijímat. Pokud odporujete své sexualitě a sexu, žijete život napůl.

Přišel čas. Je načase, abychom přijali sexualitu. A to ne tak, že se budeme snažit dostát nějakému absurdnímu standardu toho, jak vypadá zdravá sexualita, kterého se snažíte zvenku dosáhnout. Namísto toho se zaměřte na léčení sexuality. Přeji vám hezký týden.

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Přispějte na překlady

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Oceňuji vaše rozhodnutí přispět na překlady a chod stránek.

Jakmile vyplníte jméno a email a níže kliknete na "Přispějte nyní", přijde vám email s informacemi o platbě.

Děkuji.

Váš dar celkem: 100Kč

Sdílet:

Komentář

There is no comment on this post. Be the first one.

Zanechat komentář