Teal Swan – Největší překážka k osvícení/probuzení (Pro muže a ženy)

Líbí se vám překlady? ZDE nás můžete podpořit.

Přepis:

Zdravím vás. Cesta k probuzení není  cesta za tím se něčím stát nebo se zlepšit. Cesta k probuzení  je spíše proces objevování. Představte si sebe  jako uzavřený květ lotosu. Uvnitř toho květu je  vaše pravda, vaše podstata. Proces probouzení spočívá  v otevírání těchto lístků, abyste viděli svou podstatu,  tím, kým skutečně jste. Duchovní učitelé vám akorát  ukazují věci, které vám brání v tom objevit svou  skutečnou podstatu. Ukazují vám, co jsou tyto lístky,  které zakrývají vaši podstatu, a dávají vám strategie,  jak je znovu otevřít.

Je zajímavé si všimnout,  že v lidské rase existují společná témata pro typy překážek, které brání člověku  v tom objevit svou skutečnou podstatu. Například existují společná témata  mezi rasami, náboženstvími, zeměmi, městy, rodinami a pohlavími. Dnes vám odhalím to hlavní,  co brání v probuzení ženám, a to hlavní, co brání  v probuzení mužům.

Začněme se ženami.

Největší překážka k probuzení u žen, největší překážka k tomu,  čemu říkáme osvícení, je manipulace. Manipulace je forma neautenticity.

Když jako ženy jsme autentické, můžeme být úplně sami sebou. S vědomím, kým skutečně jsme,  si můžeme napřímo naplnit své potřeby. Tento proces se ale  pro ženy na Zemi zmařil. Když nejsme autentické,  čili ve stavu posílení, naše sebeúcta prudce klesá. Nemůžeme být sami sebou  a nemůžeme si naplnit své potřeby, a když si je nemůžeme naplnit napřímo,  začneme je naplňovat podvědomě a nepřímo. Tohle je manipulace.

Nasazujeme masky,  aby nás druzí přijímali, a pak se je snažíme ovlivnit, aby udělali to,  co chceme, abychom si naplnily své potřeby. Například: Někdo, kdo potřebuje být chráněný,  si o to nemusí umět přímo říct. Co udělá nepřímo? Vytvoří situace, ve kterých jsou  oběti, kdy potřebují být chráněné, aby se jim ta potřeba naplnila. Povím vám to narovinu. Po tisíce let ženy byly zostuzovány  jen za to, že jsou ženy, bylo nám říkáno, že jsme zlo, že jsme v podstatě jádrem  veškerých hříchů, byly jsme utlačovány, ovládané, a v důsledku toho se neprojevujeme.

Tisíce let po nás ženách bylo očekáváno,  že budeme dokonalým obrazem naprosté dobroty. Jinak jsme zlo. Tohle ztotožnění,  které je na nás uvaleno, s tím být „hodné holčičky“, vedlo k tomu, že abychom  byly společností přijímané, musely jsme se zříct svých  přirozených instinktů, své sexuality,  jinak budeme svůdnice, musíme se zříct svého vzteku,  jinak budeme svině, tohle zříkání se a zříkání  se probíhá do takové míry, že už nemáme přístup ke své pravdě. Řekněme, že navštívím  protestantský jih USA. Dívky, které tam žijí,  jsou skvělým příkladem dívek, které jsou indoktrinované do této  filozofie „hodných holčiček“ natolik, že kdybych se jim pokusila říct, že cítí vztek,  nebo že cítí sexuální instinkty, ani mě nebudou schopny vyslyšet.

Budou mi říkat: Nevím, o čem mluvíš. Protože jsou doslova  tak odtotožněné od své pravdy. Jinými slovy… Zříkáme se přirozených instinktů,  emocí, které jsou vnímané jako špatné, své moci, jakékoliv své pravdy, podle které  by nás společnost nevnímala jako dobré. Tohle zříkání se u žen se stalo velmi nebezpečné,  protože cokoliv potlačené dostatečně hluboko se brzy stane nevědomé.

Například žena, která je přinucena pohřbít  svou žárlivost, si nebude vědoma své žárlivosti, i když se aktivně snaží překazit  úspěch někoho, na koho žárlí, tím, že ho nebo ji pomlouvá. Tím se cítí lépe než ta osoba,  na kterou žárlí. Svou potřebu v tomto případě, což je mít ze sebe  dobrý pocit, si naplňuje podvědomě a destruktivně. Manipuluje druhými, aby ji vnímali jako lepší,  aby si skrze pomluvy naplnila svou potřebu. Jelikož tuto pravdu o sobě nevidí,  jinak by se vnímala jako ta špatná, bude si říkat, že je dobrá osoba,  a že osoba, na kterou žárlí, je ta špatná. Povím to narovinu. Tohle je jediná forma posílení,  která ženám zůstala.

Posílení ve formě schopnosti  manipulovat muži, ostatními ženami a dětmi. Tady to začne být vážně děsivé. Ženy svou manipulaci tak vypilovaly, že jsou schopné oklamat sami sebe. Nejen to, klamou všechny ostatní. Řekněme, že žena vás  chce proti někomu obrátit. Neudělá to napřímo. Počká, až na tu osobu  budete frustrovaní. Pak tu frustraci bude  živit a podporovat. Co? Jen využívá vaše emoce.  Nemůže za to ona, ale vy. Uvěříte tomu, že veškeré ty emoce jsou vaše  emoce, které k té osobě cítíte, když nejsou. To, co byl malý oheň, byl podnícen benzínem. To ona ten benzín do něj přidala,  a vy jste si toho ani nevšimli, protože ho manipulativně přidala  pod zástěrkou, že uznávala vaše emoce. V budoucnu o tomto  natočím celou epizodu, ale odhalím… promiňte, ženy… jeden z hlavních způsobů, jakým obecně  podvědomě manipulujeme světem.

Tisíce let jsme byly muži ovládány  a utlačovány… mučeny… takže jak si vymáháme odplatu,  když nemáme osobní pocit posílení? Jediným způsobem, jakým dokážeme,  což je skrze své děti, které kontrolujeme. Jedna z nejběžnějších „podvědomých“ manipulačních technik žen  je oslabování našich synů. Učíme je, aby se báli své mužskosti. Děláme to pro jejich dobro  a pro dobro jejich budoucích vztahů. Vlastně vychováváme muže,  kolem kterých jsme v bezpečí, kteří nemají přístup k mužství,  aby nás nemohli už nikdy ovládnout. Běžné také je, že ženy se sebeobětují,  aby byly vnímané jako dobré a získaly ocenění, ale budou vám říkat, že jste sobečtí  a krutí, že jste z nich udělali svého otroka. Ukážou vám jednu tvář  a za zády jinou.

Budou si hrát na oběť, aby byly  vnímané jako dobré a získaly kontrolu. A tak to pokračuje. Když je naše závislost  po tom být dobré tak silná… čili naše ego nemůže přijmout nic jiného  mimo koncept: „Jsme úžasně dobré a poctivé,“ přicházíme o schopnost si přiznat,  jak se skutečně cítíme, co si skutečně myslíme,  a co ve skutečnosti děláme. Proto je často velmi frustrující  se s ženami vypořádat.

Ženy kvůli tomuto vzorci začaly  přirozeně popírat svůj stav. Například: Může být jasné, že tato žena  nenávidí tuto druhou osobu. Je to tak zřejmé, že je naštvaná a neustále se  tu osobu snaží pasivně agresivně kritizovat. Pokud jí o tom řeknete, ona řekne:  „Nemám ponětí, o čem mluvíš. Mám je moc ráda. To oni nechtějí přijmout mě.“ I když slova a činy  a energie křičí opak, tato žena bude říkat opak. To je situace, kdy popírá svůj stav. Problém je, že je kvůli tomu  nemožné se probudit. Pokud nedokážete vidět realitu,  nemáte s čím pracovat. Pokud si nedokážete přiznat, že někoho  nenávidíte, nemůžete s tou nenávistí nic udělat.

Proto je to největší  překážka k probuzení. Jde v podstatě o žití ve stavu popírání. Další problém spočívá v tom, že díky ženské dovednosti manipulace, ostatní lidé kolem nich  tu manipulaci často nevidí. Jak mohou dané osobě  ozrcadlit, že manipuluje? Nemohou. Příležitost k probuzení je tedy nulová. Přechod z tohoto stavu  spočívá v autenticitě a naplnění svých potřeb napřímo  v důsledku objevení té autenticity. Konkrétní typ autenticity,  který je obecně nejdůležitější pro probuzení žen, je autenticita kolem  věcí, které jsme označily jako špatné nebo nepřijatelné. To musíme začít na sobě vidět.  Uvidět, že vlastně cítíme vztek, že si ve skutečnosti přejeme,  aby se ten pár rozešel, uvidět, že máme potřebu  být středem pozornosti. Přiznat si, že chceme, aby se  o nás někdo úplně postaral.

Takové druhy ne zrovna „příkladných“  věcí jsou ty, které musíme začít přijímat, pokud se chceme probudit. Jakmile si žena v sobě přizná takové věci,  dokáže uvidět, co se ve skutečnosti děje, a může to vyřešit napřímo. Uvidí, co si skutečně myslí  a ty myšlenky vyřešit napřímo, co ve skutečnosti dělá a jak může ta chování  přímo změnit, a i proč ty věci dělá. Další krok je naplnit si své potřeby  napřímo s informacemi, které nyní má.

Tohle je krok nejvyššího  osobního posílení. Když k němu dojde, manipulace se zastaví  a otevřou se dveře pro energii božského ženství. Pokud o tomto kroku chcete více informací,  zhlédněte mé video „Naplňte si své potřeby“.

Teď přejděme k mužům.

Největší překážka k probuzení, která brání v osvícení mužům, je odpojení. Odpojení se v životě mužů  projevuje v různých ohledech. Odpojení je stav  odpoutání se od něčeho. Muži mohou být  odpojeni od svých emocí, od sebe navzájem, od svých  partnerek, od své vlastní podstaty, od svých dětí, svého srdce, svých tužeb,  od dopadu, který mají na druhé, atd. Po tisíce let byli malí kluci  vystaveni traumatickým situacím. Typický znak traumatické situace je ten,  že taková situace vyvolává bolest, kterou nelze vyřešit. Bolest, svou podstatou,  nás vystavuje naší zranitelnosti. Ale počkat… společnost  zranitelnost neuznává. Říká: Pokud se tak cítíš, jsi slabý. Nemůžeš být muž a přijímat ty věci. A pokud si  svou zranitelnost přiznáš, nic neuskutečníš. Co tedy jako malí kluci děláme?

Když ty zranitelné pocity cítíme, a cítíme bolest, a společnost říká: Ne, to neexistuje.  Jsi slabý. Je to nepřijatelné. Nemají jinou možnost,  než se od toho odpojit. Nejprve se odpojí od emocí,  pak od myšlenek, které emoci vytvořily, a vyrovnávají se s tím způsoby,  aby minimalizovaly to, jak se cítí. Způsoby, jak tu situaci vnímat,  nějaké věci, co dělat, které ty pocity, které představují jejich  pravdu, zcela odstraní. S krutostí se vyrovnávají odpojením  se od své potřeby po ostatních a normalizováním krutosti,  aby necítili bolest druhých.

Nakonec se museli odpojit od srdce,  aby mohli dělat, co se od nich očekává, a tohle dělení neustále  pokračuje v důsledku toho, že se muži odpojili  od reality našeho vesmíru. Mnozí z vás v duchovní komunitě  jste slyšeli tato rčení… existuje jedno slavné  indiánské přísloví, které říká, že práce ženy je navést muže  zpět k jeho srdci, a práce muže je ženu chránit,  aby to mohla udělat. Proto takové věci existují.

Kvůli mužské schopnosti  se odpojit je pro ně velmi těžké se znovu napojit na vesmírnou energii,  a často to jsou ženy, které je tam vedou. Proto je to přísloví. Takže co kdybych vám ukázala způsoby,  jak muži dokážou být v běžném životě odpojení? Muž může být roky v práci, kterou nenávidí,  protože je odpojen od svého srdce. Muž dokáže být k druhé osobě krutý,  aniž by si to uvědomoval, protože je odpojen  od prožívání druhých. Muži mohou cítit smutek a říct vám, že jsou  v pořádku, protože jsou odpojeni od emocí.

Muži mohou říkat věci, které druhé raní,  protože je odpojen od jejich vnitřního světa, a ani je nezná natolik,  aby věděl, co je raní, a co ne. Muž může zanedbávat emoční potřeby své ženy,  protože je odpojen od těch svých a od jejího světa. Možná je pro něj jen živá trofej. Muž může být partnerku na jednu  noc a další den na ni nemyslet, protože je natolik odpojen, že je schopen  vzájemné masturbace bez emočního spojení. Muž může být tak zaměřen na projekt,  na kterém pracuje se svými dětmi, že se s nimi ani nepropojí,  když je s nimi, a oni se cítí zanedbaně, jakoby projekt byl důležitější než oni, protože  muž je odpojen od jejich světa, emocí a tužeb. Muži mohou dělat věci určitým  způsobem a nevědět, proč to dělají, protože jsou odpojeni  od svého dětství.

Muž může něčemu věřit a dělat něco bez zpochybňování,  protože je odpojen od svého vnitřního hlasu a svědomí. Muž se může dívat na svět a nepoznat  se v něm nebo nevnímat své napojení na něj do té míry, že dokáže vyhlásit  války, které zabíjí miliony lidí. Abych zopakovala poslední bod, muži mohou být tak neskutečně  odpojení od ostatních lidí, obecně od emočních stavů,  nevnímat, že mají něco společného s ostatními věcmi ve světě, že dokáží vyhlásit války a tyranii. To zahrnuje tyranii nad ženami.

Tady v tom  se cyklus sám pohání. Mužská schopnost se odpojit  pohání manipulaci u žen, protože vytváří stav tyranie,  ve kterém člověk necítí žádné osobní posílení, takže jediná možnost, jak si naplnit  své potřeby, je skrze manipulaci. Když se ženy dostanou  do toho manipulativního stavu, který muže upřímně děsí, protože energeticky  jsme všichni dostatečně naladění, abychom cítili, kde je nesoulad. Co pak muži dělají? Vyrovnávají se s tím pomocí  odpojení. Takže cyklus se opakuje. Naše největší překážky  k probuzení se navzájem pohání. Počkat, počkat, počkat. Vím, co si myslíte. Duchovní muži musí být výjimkou  pro tohle pravidlo odpojení. Zamyslete se znovu.

Protože spiritualita může být  nejlepší způsob k odpojení. Nevěříte mi? Duchovní učení, že bolest je iluze,  je způsob, jak se odpojit od bolesti druhých lidí. Přesvědčení, že vyšší já  nemá žádné vnější potřeby, a ztotožnění s tím já nad všemi ostatními,  je způsob, jak se odpojit od potřeb, které jim nenaplňují ostatní,  a bolesti, kterou to způsobuje. Pozitivní zaměřování může být způsob  odpojení od poloviny reality života a svých negativních emocí. Otevřené vztahy a polyamorie může být  způsob odpojení se od svého strachu z opuštění a připoutanosti.

Odtotožnění se může být způsob  odpojení se od života. Duchovní medicíny mohou sloužit  k odpojení se od reality a fyzického ztělesnění. A tak to může pokračovat. Přechod z tohoto stavu  odpojení je přímočarý. Spočívá v napojení. Učit se, jak se napojit  a znovu napojovat, je odpověď pro muže na planetě Zemi. Co to znamená? To znamená znovu se napojit  na svou vnitřní pravdu, na svou podstatu,  na své emoce, na své vnitřní dítě, své potlačené podosobnosti,  své skutečné touhy, na pocity, prožitky,  potřeby a touhy druhých.

K podpoření tohoto procesu vám  doporučuji se podívat na video „Jak cítit“ a „Jak se s někým propojit“. Asi nejzajímavější věc na těchto obou  překážkách k probuzení pro ženy a muže je ta, že obě překážky mají  stejnou příčinu, což je bezmoc. Jinými slovy, obě překážky jsou mechanismy  vyrovnávání se s pocitem naprosté bezmoci. Uvědomění si této skutečnosti a také toho, že zde jednáme s bezmocí, jsou dveře k probuzení. To jsou dveře k dalšímu osvícení  pro muže a ženy. Přeji hezký týden.

 

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Přispějte na překlady

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Oceňuji vaše rozhodnutí přispět na překlady a chod stránek.

Jakmile vyplníte jméno a email a níže kliknete na "Přispějte nyní", přijde vám email s informacemi o platbě.

Děkuji.

Váš dar celkem: 100Kč

Sdílet:

Komentář

There is no comment on this post. Be the first one.

Zanechat komentář