Teal Swan – Největší překážka ve vztazích a jak ji vyřešit

Pokud se Vám líbí překlady,

 KLIKNUTÍM ZDE MŮŽETE PODPOŘIT

darem překladatele a chod stránek. Děkuji.

Přepis:

Zdravím vás. Ego není nic víc než pojetí  o vaší oddělené individualitě. Je to pojetí „Já“ namísto „My“. Jelikož naše vztahy jsou o „My“, je snadné uvidět,  že největší hrozba pro vztahy je lidské ego. Jaký rozměr lidského ega  je pro vztahy nejnebezpečnější? Odpovědí je: potřeba ega  se vnímat jako dobré. Největší překážka ve vztazích Narodili jste se do společnosti. Socializace je nedílnou součástí  nevědomé společnosti. V nevědomé společnosti jsou  kolektivní společenské a kulturní hodnoty.

Když si ceníme jedné věci,  zavrhujeme její opak. Například: Sebeobětování může být  společenská hodnota a sobeckost se zavrhuje. Jedno považujeme za dobré  a druhé špatné. K udržení společenské  řádu socializujeme děti, což znamená, že je učíme se chovat tak,  jak je pro společnost, ve které žijeme, přijatelné. Indoktrinujeme děti svými společenskými  a kulturními hodnotami a oceňujeme je, když se jimi řídí.

Trestáme je, když se chovají způsoby,  které odporují naším hodnotám. Pokud jako dítě chceme,  aby naše potřeby byly naplněny, přežili ve společnosti a měli šanci cítit  pocity jako lásku, sounáležitost a bezpečí, namísto vyloučení ze společnosti  a být o samotě, což je horší než smrt, máme jedinou možnost: přijmout ty hodnoty společnosti,  kde jsme se narodili, a žít podle nich. Stud je bolestivý stav, který pochází z toho,  když nežijeme podle standardů, které jsme přijali ze své společnosti. Lidé, kteří mají největší problém  s pocitem studu, jsou ti, kteří jako děti byli trestáni dospělými,  kteří nedokázali udržet jasný rozdíl mezi děláním něčeho  špatného a být špatným. Například: Vzít si sušenku ze sklenice  vás udělalo špatnou holčičkou.

Nebyl to ten čin… byli jste to vy. Někdy můžeme zahanbovat nejen tím,  co říkáme, ale i svým pohledem. Díváme se způsobem:  Co je s tebou v nepořádku, že jsi to udělala? Co tohle vše znamená? Jak to spolu souvisí? Lidské ego se převážně  stará o to, aby bylo dobré , a aby pro druhé  vypadalo jako dobré. Jaký je největší nepřítel lidského ega? Odpovědí je: Stud. Což je pocit,  že jsme nějak špatní nebo se mýlíme.

Ego se vyrovnává se studem  různými destruktivními způsoby. Všichni víme, kolik škody mohou  způsobit mechanismy vyrovnávání se. Se studem se vyrovnáváme tím,  že ho zlehčujeme, popíráme, odvracíme, naprosto ho ignorujeme, tím, že se rozdělíme do alter eg,  že ho projektujeme, že ho skrýváme, že ho převádíme do fyzických  symptomů, že si ho kompenzujeme, že ho racionalizujeme, že se izolujeme  a zraňujeme sami sebe. Děláme to různými způsoby. Tohle vše děláme,  abychom se vyhnuli přijetí studu, protože je to hlavní  nepřítel lidského ega.

Lidské ego neví, jak přijmout  stud jako svou část. Když se ego začne bránit a obviňovat, dělá to, aby se mohlo vyhnout tomu  se přímo vyrovnat se svým studem. Proto chci, abyste se podívali na mé video  „Odvrácení: Mechanismus vyrovnávání se“. Také chci, abyste se podívali  na mé video „Jak překonat stud“. Všichni moc chceme vztahy,  ve kterých se cítíme dobře. Chceme harmonické vztahy,  které přispívají našemu blahobytu a štěstí. Otázkou je: Chceme je víc,  než chceme zachovat svůj sebeobraz? Dokud nejsme vědomí a naše  ego neřídí loď našeho života, většina z nás upřednostňuje svůj sebeobraz  před svými vztahy a lidmi, které máme rádi.

Nyní si musíme promluvit  o odvráceném studu. K odvrácení dochází,  když někdo něco řekne nebo udělá a to spustí náš pocit studu. Než abychom svůj stud vyřešili přímo, odrážíme ho zpět na druhou osobu. Tímto se dostáváme do takového  „pingpongového zápasu“ odrážení studu. „Dívej, proč jsi tak špatný  člověk v tomto případě. Ne, dívej, proč ty jsi tak  špatný člověk v tomto případě. Ne, dívej, proč ty jsi tak  špatný člověk v tomto případě.“ Většina hádek se řídí  tímto vzorcem odrážení studu. Takový typ odrážení je druh projekce.

Je to projekce studu  člověka na druhou osobu. Například: Matka může cítit stud, když její  dítě vůči ní projeví negativní emoce. Kvůli tomu má pocit, že je špatná matka,  ale její ego to neumí přijmout, tak ten stud odvrátí na dítě. Usoudí,  že s jejím dítětem je něco v nepořádku. Nebo člověk požádá přítele  o upřímnou pravdu, kvůli které se za sebe stydí, nedokáže  ten stud snést, tak se rozhodne, že přítel je otřesný člověk. Nebo manželka podvede manžela,  cítí stud, ale nedokážete se s ním vypořádat, tak to udělá jeho chybou,  protože jí nevěnoval dost pozornosti.

Nebo celebrita neodpoví na email, protože  jí chodí tisíce, fanoušek si to vezme osobně, začne cítit stud, nedokáže se s ním vypořádat,  jeho ego se toho studu vyhne tím, že usoudí, že celebrita je špatná  a přidá se ke skupině odpůrců. Jeden z nejběžnějších případů, který vede  k odvrácení studu, je nastavení hranic. Když si s někým stanovíme hranici,  kvůli které se cítí odmítnutě, někdy to spustí jeho stud. V důsledku toho musí druhé osobě  říct, že je špatné mít tu hranici, než aby se vypořádal  se svým pocitem studu.

Řekněme, že kamarád  si od vás půjčí něco, aniž by se zeptal. To je překročení hranice. Řekněme, že jste si tu hranici  nastavili a řeknete: To se mi nelíbí. Pokud to spustí pocit studu ve vašem  kamarádovi a bude se cítit jako špatný člověk, a nedokáže se s tím pocitem přímo  vypořádat, tak ten pocit odrazí na vás tím, že z vás udělají příšerného  kamaráda, který je sobecký. Ti z nás se slabými hranicemi si  musíme na něco dávat pozor. Často si tvoříme hranice tím,  že někoho zostuzujeme.

Máme pocit, že nemáme právo na to  mít hranice, pokud někdo neudělal chybu, že je překročil. Můžeme si stanovit hranici, která říká: „Není  v pořádku si ode mě půjčovat věci,“ tím, že řekneme: „Jak sis mohl myslet, že si můžeš  něco půjčit bez zeptání se?“ To dělá druhého člověka špatného,  takže takovým stanovením hranice doslova odvracíme stud, který my sami máme jen  kvůli tomu, že máme hranici. Myslíme si, že kvůli té  hranici jsme špatní. Pokud se vnímáte jako špatní,  oddělujete se od sebe. Musí ve vás dojít k rozdělení  s názvem vědomí a podvědomí. To stejné se děje, když vidíte  někoho jiného jako špatného. Musíte se od něj oddělit. Vztah nakonec skončí  emočně a pak fyzicky. V zájmu pochopení  si to představte takto: Hranice jsou přirozené.

Člověk si může stanovit  hranici, smysl identity, včetně „ano“ a „ne“, aniž by se  dostal do stavu obrany. Pokud se začnete bránit,  znamená to, že v tom hraje roli stud. Pokud by v tom nebyl stud, neranilo  by vás tolik, co druzí říkají nebo dělají. Ti z nás, kteří ve vztazích nejvíce  trpí, mají nejvíce studu. Ti z nás, kteří mají nejvíce studu,  ho nejvíce odráží a vstupují do vztahu s lidmi, kteří mají vzorec odrážení  studu na druhé. Špatnost v naší společnosti je spojená  s pocitem viny nebo chyby. Proto když mluvíme o něčem,  co se pokazilo, je běžné vidět lidi, jak se obviňují, čí je to chyba, protože nedokážou ustát pocit,  že oni udělali něco špatně, protože udělat něco špatně  znamená, že jsou špatní. Co kdybych vám řekla, že je možné  zůstat napojen na vašeho partnera, když se tohle stane?

Co když je způsob,  jak přestat odrážet pocit studu? Co když je možné  mít harmonické vztahy? Odpovědí je: Přiznejte si  vlastní pocit studu. Například: Řekněme, že muž se v hádce brání,  protože podle něj je jeho žena příliš potřebná. Když se podívá do sebe, možná zjistí,  že stud skrývající se za tím obviňováním je skutečnost, že se necítí schopný  poskytnout cokoliv, co ona potřebuje. Proto musí vyjádřit a přiznat si ten stud  z neschopnosti ve vztahu. Odvrácený stud není jen o tom,  co druhým lidem říkáme. Je také o tom, co si říkáme sobě.

Vyprávíme si sobě  sebeklamný příběh o tom, jak věci jsou chybou druhých lidí, že je to jen o nich… odvracíme  stud, i když nejsme s lidmi, a jen sedíme sami v pokoji. I v těch momentech si svůj  stud musíme přiznat. Musíme se podívat  pod to obviňování a zjistit,  co v tuto chvíli cítím,  že je na mně špatné? Kdykoliv se v jakékoliv situaci bráníte,  nebo slyšíte vnitřní hlas, jak říká, že někdo jiný  dělá něco špatného, položte si otázku:  Za co se v této chvíli stydím? Co na této situaci ve mně probouzí  pocit, že jsem špatný člověk, že jsem vadný nebo  nedostatečně dobrý? Pokud jste ve vztahu, rozhodněte se tohle  udělat součástí vašich konverzací o konfliktu.

Rozhodněte se, že oba z vás se  na chvíli zastavíte a přijdete na to, za co se v situaci  stydíte a přiznejte si to. Varuji vás před jednou věcí. Jak začnete mezi sebou a druhou  osobou mít takové konverzace, je nezbytně nutné, aby nikdo  z vás neudeřil, když jsou štíty dole. Je to lákavé, zejména když se  cítíme velmi bezmocně, pokud někdo říká:  Stydím se kvůli tomuto… a my to použijeme  jako příležitost udeřit. Tím myslím něco jako: „Jo, máš pravdu!  To jsi přesně udělal. Měl by ses za to stydět. Říkal jsem ti to.“

Pokud chvíli, kdy štíty jsou dole,  použijete jako příležitost udeřit, je to čisté zneužívání. Pokud se snažíte ve vztahu přiznat  stud, je třeba mít vzájemnou dohodu, aby se tohle nedělo. Naším největším strachem je, že přiznáním si  svého studu ho ostatní použijí, aby nás zavrhli. Pokud si tvoříte hranici,  buďte citliví vůči skutečnosti, že jsme vyrostli ve společnosti, která nás učí,  že určité potřeby a touhy a preference jsou špatné, tudíž naše  hranice jsou špatné.

Buďte také citliví vůči tomu, že jsme se učili,  že překročení hranice vás dělá špatnými. Buďte citliví k tomu,  jak si tu hranici stanovíte. Pokuste se tu hranici s druhými  stanovit tak, aby to nenaznačovalo, že je na nich něco  vadného nebo špatného. Udělejte hranici o tom, co je správné  a špatné konkrétně pro vás, a proč, než o tom, co je špatného o druhých. Pokud vyrůstáme v rodinách,  kde jsme byli zahanbováni za své hranice, máme pocit, že je musíme  opodstatňovat, což děláme tak, že projektujeme svůj stud,  který cítíme ze stanovení svých hranic, způsobem, kvůli kterému se druhý  člověk cítí špatný za to, že je překročil.

Nehledě na to, jestli věděl,  že ta hranice existovala, než ji překročil. Dokonce máme pocit,  že když máme hranici, nemůžeme zůstat dobrým člověkem. Pokud chceme mít se sebou láskyplný vztah,  musíme vyřešit svůj pocit studu. Pokud chceme láskyplné vztahy s druhými,  musíme jim pomoct vyřešit jejich stud, než abychom ho posilovali. Přiznáním si svého studu,  který cítíme ve vztazích, zejména vůči naším přátelům a partnerům,  máme příležitost vytvořit harmonický vztah. Máme příležitost mít vztah,  ve kterém se cítíme dobře, než abychom umožnili svému egu být  ve válce o zachování našeho sebeobrazu. Přiznáním svého studu umožníme  lidem být s námi ve vztahu propojeně a bezpečně. Přeji vám hezký týden.

 

Překlad: David Dajw Formánek

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a překlady článků a videí. Děkuji.

Přispějte na překlady

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Oceňuji vaše rozhodnutí přispět na překlady a chod stránek.

Jakmile vyplníte jméno a email a níže kliknete na "Přispějte nyní", přijde vám email s informacemi o platbě.

Děkuji.

Váš dar celkem: 100Kč

Sdílet:

Komentář

There is no comment on this post. Be the first one.

Zanechat komentář